Tagged: партньорство

Да препоръчаш бивш работодател!

Представете си, че трябва да напишете препоръка на свой бивш работодател. Какво ще напишете? Как ще го представите?

Няма да влизам в подробности за причините поради, които човек напуска дадена работа. Но това се случва. И според мен е изключително важно да запазите добрите отношение със своя работодател и екипа от хора, с които работите. Може би тези „добри отношения“ на някой му звучи като хубаво пожелание или едно от онези неща, за които на един приятел на приятел му се е случило.

Като специалист мога да се похваля, че запазих добри отношение с всичките си бивши работодатели. С двама от тях дори сме партньори. Така в един момент аз трябваше да дам препоръка към бивш работодател.

В този момент впечатление ми направиха няколко неща, като например, че работодателят поиска препоръка от мен. Това не говори само за успехите постигнати от моя страна в партньорството. Това говори, че той самият е достатъчно зрял, за да не се притеснява да поиска препоръка.

Изглежда Информационните технологии, бизнесът, в който сме, все повече и повече не може да следва модел на служител и работодател. Всички ние имаме ангажименти, цели, мечти, но освен всичко това искам да се борим за правилната идея. А това понякога означава формално да сме служители, друг път партньори и понякога работодатели.

Интересно ми е, дали на някой друг му се е случвало да напише препоръка към бивш работодател?

Реклами