Tagged: папка

„Горд“ собственик на бизнес папка

„Почти се предадох…“

От днес в Робопартанс ООД имаме своята първа папка. Знаете ги, от тези, папките за документи. Синичка е. Да ни е честита.

Но да ви разкажа по-подробно. В последните две години в нашия бизнес и фирма не си купихме папка. Според мен е изключително грешно да имаме всички тези документи и аз по всякакъв начин се борих да не ги имаме. Не исках да имаме документи на хартиен носител. Не исках да имаме документи с подпис и печат. Не исках да ги съхранявам, да ги пазя, да ги сортирам и въобще да се занимавам с тях. Всички тези документи в нито един момент не добавят стойност към това, което правим. Нищо положително. Само натоварване. Изключително много бъркаме с тях.

Предполагам много от вас ще си помислят, че за да правиш бизнес трябва да обработваш документи. Но не. Не е така.

Ето какво НЯМА да намерите в нашата папка (по долу съм описал и какво ще намерите):

1. Няма да намерите програмата, методологията и начина на провежданите от нас занятия. Няма да намерите нито част от нашето знание и ценност. Това просто не стои в папка, а е споделено с целия екип.

2. Няма да намерите длъжностни характеристики, биографии и всичко останало свързано с екипа, зад който стои Робопартанс.

3. Няма да намерите всички материали от занятията като снимки, видео, резултати, сертификати.

4. Няма да намерите данни за нито един от нашите ученици, техните родители и контакти. Те просто не са в папката.

Тоест, в папката няма да намерите и малка част от това, което е Робопартанс.

Ето какво ЩЕ НАМЕРИТЕ в папката (както и няколко предложения защо и как да оправим тази бъркотия)

1. Фактури – защо, защо, защо са ми тези фактури принтирани. Фактурата носи информация за извършена покупко-продажба на стоки или услуги. Може да е просто електронна.

2. Удостоверения от банката за внесен капитал – трябва аз да отида до банката, да платя за това удостоверение, да ми го подпечатат и подпишат, после да го сканирам и да го пратя по електронен път в Търговския регистър. Тоест от електронно тръгва и до електронно стига, но по средата се губят време и ресурси. Не може ли просто да се прати от едната организация на другата?

3. Договори – договори за използване на химикалка, за почесване по гърба, за това, за онова. Знам, че е доста наивно, но „ние бизнес ли ще правим или договори ще подписваме?“. Пък и защо трябва да са хартиени.

4. Сметки за изплатени суми и тн. – ние внасяме всички данъци и осигуровки, но големият разход е за хартията за тези сметки за изплатени суми. Принтиране, подпис, печат (по два три пъти) и след това се подават в НАП. В същото време всеки месец счетоводителите подават същата тази информация електронно. Тоест и електронно и на хартия и през няколко човека.

И много други, за които сега не ми се пише.

Знам, че е наивно, но се надявам да дойде денят, в който на един предприемач няма да не му се налага да си купува папка за съхранение на хартиени документи.

Реклами